Suomessa on koettu kovia sähkönhinnan nousuja johtuen siitä, että kotimainen tuotantomme ei riitä yksistään kattamaan kulutustamme. Miltä tammikuu 2023 näyttää, kun pakkaset kiristyvät ja fossiilisia polttoaineita ei saa hyödyntää?

Jatkuvasti olemme saaneet mediasta lukea miten Suomea uhkaa talvella pakkasten kiristyessä potentiaalinen sähköpula, mutta miten se voi olla mahdollista kun asian eteen on tehty koko vuosi töitä?

No..

Suomessa oma sähköntuotanto on pitkälti riippuvainen muutamasta perusasiasta. Aivan ensimmäiseksi on hyvä muistaa, että tuotamme paljon sähköä fossiilisten polttoaineiden avulla erilaisissa tuotantolaitoksissa.

Kriisistä huolimatta fossiiliset polttoaineet ovat jostain syystä ratkaisusta kielletty.

Tästä syystä monet kuluttajat ovat paniikissa joutuneet etsimään edes jotakin ratkaisua sähkökriisin keskellä. Ainoa asia mitä yksittäinen kuluttaja voi tehdä on kokeilla kilpailuttamalla löytää halvimmat sähkösopimukset.

Kuinka suuri on kotimainen tuotanto?

Suomessa sijaitsee viisi ydinvoimalaa, kunhan Olkiluoto 3 saadaan hiljalleen ongelmien jälkeen käyntiin. Kaikkien ydinvoimaloiden ollessa toiminnassa ydinsähköä saadaan tuotetta yli 4300 megawattia (MW)

Tämän lisäksi Suomessa on vesivoimaa, joiden tuotantokapasiteetti on olosuhteiden ollessa parhaimmillaan noin 3200 MW sekä tuulivoima, jonka kapasiteetti oli vuoden 2022 lopussa 5000 MW.

Aurinkovoima tulee näistä viimeisenä 600 MW kapasiteetilla.

Missä on ongelma?

Vaikka Suomessa tuotetaan sähköä erittäin tehokkaasti, ei se siitä huolimatta riitä kattamaan kulutusta. Tästä kertoo sähköntuonti määrät, jotka olivat viime vuonna 1500 MW, joka heti.

Miltä alkuvuosi 2023 näyttää?

Suomen ongelmat alkoivat, kun sähkön tuonti Venäjältä loppui kokonaan. Samaan aikaan Suomessa hallitus haluaa päästä fossiilisista polttoaineista eroon, joka on johtanut vakavaan sähkötuotanto ongelmaan.

Näistä asioista ei tulisi päättää keskellä kriisiä.

Suomessa ylivoimaisesti suurin osa sähköstä edellyttää turvetta, öljyä, haketta, kivihiiltä ja niin edelleen, jotta saadaan tuotettua sähköä tasaisesti.

Ilman Olkiluoto 3 täyttä toimintavalmiutta Suomessa saatetaan olla todellisissa ongelmissa, sillä sähkönkulutuksen on arvioitu olevan huipussaan tammikuun puolessa välissä. Tähän yhdistettynä edellä mainitut seikat saattavat johtaa sähkön hankinta ongelmiin, jos sitä ei saada tuotua riittävästi.

Onkin vähintään oleellista pohdiskella, että mitä sähkö tulee kovimmilla pakkasilla maksamaan ja toisekseen, mistä se kaikki tarvittavat sähkö hankintaan?